Waarom war rooms inzetten voor wendbaar innoveren jouw organisatie de voorsprong geeft.

© 2019 Erwin Elling  Technisch directeur Rent a War Room

Ir. (MSc.) Erwin Elling  Technisch directeur Rent a War Room®

Ir. (MSc.) Erwin Elling Technisch directeur Rent a War Room®

Wat zo goed werkt als je war rooms inzet is dat een groep mensen met geestdrift met een uitdaging aan de slag gaat en met concreet resultaat de war room weer uit komt. Hierdoor presteren mensen beter in innovatieprocessen.
Het mooie is dat je als bedrijf steeds kunt inchecken, met elkaar nadenken en bijsturen, zodat je je doel kunt bereiken. Dáár zie ik dan ook de meeste meerwaarde van de war room aanpak.

Als ik zie hoe mensen gaan stralen als ze met elkaar aan de slag gaan, als ‘het licht aangaat’, als ze elkaar plotseling begrijpen – dat is prachtig! Ik vind het altijd zo’n mooi moment als mensen om de StrategyMap® staan en iemand doet een zet met één van de opgestelde stukken en iedereen snapt het ineens: dát is waar het over gaat, dát is wat nodig is! Dan weet je dat je grip krijgt op je vraagstuk en dat mensen elkaar snappen.

Een ander belangrijk effect is dat mensen betrokken zijn bij het proces. In gewone sessies heb je altijd wel een paar mensen die mentaal afgehaakt zijn, waardoor hun input niet geoogst wordt. Door de juiste methodieken te gebruiken voorkom je dat. Want die input is razend belangrijk voor een zo goed mogelijke uitkomst.

Wat de winst is voor bedrijven als ze het zo aanpakken.

Je verkwist zo veel minder tijd en menselijk potentieel. Daardoor ben je uiteindelijk effectiever en efficiënter vernieuwende dingen aan het doen waardoor je bedrijf de concurrentie voor kan blijven.

Wat ik in de praktijk steeds weer zie is dat heel veel bedrijven worstelen met het verzinnen en realiseren van hun innovatie. Denk hierbij aan nieuw aanbod voor klanten, verbeteringen in het huidige aanbod, reageren op ontwikkelingen in de markt of efficiëntieslagen in hoe ze iets aanpakken in hun processen.

De war room aanpak is een manier om dat wél te doen en dan niet met consultants van buiten die innovatie brengen, maar door de aanwezige kennis en inzichten in de eigen mensen los te maken, oogsten en in te zetten voor verbetering.

Wat er anders is aan de war room aanpak in vergelijking met gewone sessies en processen.

Het belangrijkste verschil is dat je niet tussen de bedrijven door iets gaat doen maar dat je het heel duidelijk zichtbaar maakt, tijd afbakent, dat je je met z’n allen even écht compleet onderdompelt in die éne uitdaging, waardoor je er veel beter en grondiger over na kunt denken.

Daardoor kunnen mensen in actie komen. Iedereen heeft daarna hetzelfde beeld over wat het speelt én een gedeeld beeld hoe ze het gaan aanpakken.

Waarom gedeeld perspectief zo belangrijk is.

Zonder een gedeeld perspectief gebeurt er te weinig. Of mensen werken allemaal tegen elkaar in. Of doen iets anders. Maar de grootste dreiging is dat er niks gedaan wordt, omdat het heel normaal is dat mensen in de waan van de dag verkeren en al hun tijd besteden aan hun gewone werk. Gebrek aan gedeeld perspectief brengt achteruitgang, zo simpel – en kostbaar!– is het.

Wat leiders nodig hebben.

5.png

CEO’s en mananagers willen een toekomstbestendige aanpak hebben. Ze moeten versnellen en flexibeler worden. Maar om dat handen en voeten te geven heb je iets nodig dat bij deze tijd past. Je moet een proces op gang kunnen houden waarin je continu de vraag stelt: Wat gebeurt er nu, wat betekent dat voor ons en hoe gaan we daar op reageren? Alleen zo behoud je de voorsprong. Command & control werkt niet meer. Je moet toe naar sense & respond.



We doen dan ook niet zomaar iets. We baseren ons op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

Het is bijvoorbeeld aangetoond dat de indeling van de ruimte voor een groot deel bepaalt hoe het proces verloopt en daarmee de uitkomsten van een sessie. Dit is waarom wij in war rooms bijvoorbeeld, als we echt de diepte in willen, de tafels weghalen en in een cirkel gaan zitten. Of, als er veel ideeën inzichtelijk gemaakt moeten worden, we een groot oppervlak paraat hebben om post-its op te plakken, of brownpaper op te hangen.

We bepalen steeds: wat is het type werk dat gedaan moet worden? Is dat onderzoekend? Moet er een beslissing genomen worden? Of moet je de diepte in? Op basis daarvan gebruik je uit de inrichting en materialen wat je nodig hebt. Voor elk soort taak kan je de ruimte optimaliseren.

Een andere wetenschappelijke bevinding is de invloed van een goede facilitator op de kwaliteit van de uitkomsten. Deze zorgt ervoor dat de deelnemers zich volledig op hun uitdaging en hun denkproces kunnen concentreren en dat de energie op peil blijft. Ze kunnen bovendien bijsturen als er iets anders gebeurt in het proces. Dat leidt tot betere uitkomsten.

Meer helderheid. Een resultaat waar de hele groep achter staat, waardoor de kans groter wordt dat het ook in de praktijk wat mee gedaan wordt.

Als je meer wilt weten over de war room aanpak, stuur me dan een bericht op erwinelling@rentawarroom.nl of bel 085 - 13 074 14.

fotomel_0364_RWR19_webformaat.jpg

Erwin Elling is, samen met Annedien Hoen, medeoprichter van Rent a War Room®. Samen werken zij continu aan het beschikbaar maken van effectieve manieren om organisaties te helpen wendbaar te innoveren.



Betere resultaten dankzij de war room mindset

© 2019 Annedien Hoen Strategisch directeur Rent a War Room®

War rooms gebruiken om je strategische en creatieve processen mee te organiseren is méér dan de optelsom van de ruimte, materialen en methodes. Het werkt zo goed door de war room mindset: het mentale deel van war rooms, dat maakt dat mensen meer uit zichzelf halen, dat er betere inzichten ontstaan en dat mensen met meer enthousiasme aan de slag gaan met de uitdaging die er ligt – ook als die complex of pittig is. Zo gaat wendbaar innoveren een stuk beter!

strategymap.jpeg

“We gaan de war room in!”

Die uitspraak alleen al roept bij mensen een gevoel op van urgentie, van in actie komen om met een situatie te dealen. Vergelijk dat maar eens met “We gaan vergaderen!”. Ken jij veel mensen die daar warm voor lopen? Of: “We gaan een brainstorm organiseren om een doorbraak te bereiken!”.

Er zijn meestal twee mensen die daar héél blij van worden, omdat ze altijd ideeën hebben en die graag afvuren. De rest van het team zucht eens diep en doet mee omdat je het niet kunt maken om het niet te doen. Ze weten nu al wat er met al die ideeën gebeurt (niet zo veel) en wie de uitvoering ervan op gaat pakken (niemand). Bovendien is wetenschappelijk aangetoond dat brainstorms niet effectief zijn als manier om innovatieve ideeën te genereren en beoordelen. Een serie war rooms biedt de juiste structuur én drive.

warroommindset_7.png

Zichtbaar is beter

Behalve de toolkit om processen zichtbaar mee te maken (zoals de Rent a War Room® StrategyMap) is de war room zélf, met diens opvallende elementen en aankleding, een onmiskenbaar signaal aan de psyche: Hier gaan we aan de bak met onze uitdaging. Dit is een andere zone, dit is waar we als problem solving taskforce gaan presteren met elkaar. Hier begint het al. We zijn visueel ingestelde wezens. Het organiseren van een duidelijk zichtbare doorbraak-bereik-arena werkt zoveel beter!

warroommindset_4.png

Gebruik de kracht van rituelen

We zijn als moderne mens misschien ver verwijderd geraakt van de rijkdom aan rituelen die we in de duizenden jaren hiervoor hebben ontwikkeld. Onze voorliefde hiervoor en diep begrip van de werking ervan ligt wel degelijk in ons besloten. War rooms spelen hier op in. De war room is, behalve een praktisch proces, een symbolische handeling. We maken ruimte en tijd voor onze uitdagingen. We brengen onze stam bijeen om te reageren op een verandering of bedreiging en een strategie te bepalen. We gaan op zoek naar onze collectieve wijsheid. We stappen voor een afgebakende periode uit onze dagelijkse werkelijkheid en gebruiken de war room als container voor een transformatieproces.

warroommindset_6.png

Itereer, itereer, itereer!

De enige manier om te kunnen reageren op snelle verandering is door continu dezelfde vragen te stellen: Wat speelt er nu, wat betekent dit voor ons, hoe kunnen we hier op reageren? Voorheen kon je een plan schrijven en hier aan vasthouden tot het niet meer werkte. Het constant inchecken, informatie verzamelen en een korte termijn strategie bepalen is de basis van wendbaar innoveren. Het is de enige manier waarop je werkelijk creatief kunt zijn en de voorsprong kunt krijgen en behouden. Constant itereren geeft weliswaar meer onrust, maar door het gestructureerd en methodisch aan te pakken – namelijk, door regelmatig de war room in te gaan met elkaar en die vragen te stellen – leid je de binnen de organisatie aanwezige kennis en creatieve intelligentie in goede banen.

warroommindset_5.png

Diep werk

We worden continu afgeleid. Zoveel zaken die onze aandacht opeisen, zich aan ons opdringen, prioriteit hebben, urgent zijn of ook moeten gebeuren. Zelfs als we weten dat we éigenlijk de tijd zouden moeten nemen, ons zouden moeten afschermen van al die prikkels en input, dan nog lukt het niet om met toewijding aan een vraag, uitdaging of probleem te kunnen werken. Onze hersenen zijn overbelast en de kwaliteit van ons werk lijdt er onder. Daarom is het belangrijk dat we de wereld buitensluiten. Een war room organiseren is een manier om dat te doen. Hier nemen we de tijd voor gedegen denkwerk, doen we niet mee aan hypes en stappen we bewust uit de waan van de dag. We vertragen, gaan goed kijken en ervaren en geven de ruimte aan onze denkstappen, kan ons onderbewuste geactiveerd worden en van waarde zijn. In een war room is het legitiem om je telefoon uit te zetten en je niet te laten onderbreken om brandjes te blussen. We komen toe aan diep werk: hier kunnen we zonder afleiding focussen op een cognitief veeleisende taak.

warroommindset_3.png

Spelen om te winnen, niet om te overleven

Organisaties zitten nogal eens vast in de kramp om te overleven. Logisch, want er is veel onzekerheid. Businessmodellen verkruimelen snel. Leiders tasten vaak in het duister, terwijl ze de schijn op proberen te houden dat ze weten wat ze aan het doen zijn. Om in dat geval de knop om te zetten en vanuit een wezenlijk andere houding te gaan aanvoeren vraagt moed. Een bereidheid om risico’s te nemen en een aanpak die houvast biedt. War rooms bieden de benodigde energie en structuur om die omslag te kunnen maken – als leider, maar zeker ook als team.

Annedien Hoen  is, samen met Erwin Elling, medeoprichter van Rent a War Room®.

Annedien Hoen is, samen met Erwin Elling, medeoprichter van Rent a War Room®.

Spreekt de war room mindset je aan? Neem dan contact op, dan gaan we aan de slag!

Bel: 085 - 13 074 14
Mail:
annedien.hoen@rentawarroom.nl





Iconen: Flaticon.com

7 voordelen van werken in een war room

© 2019 Annedien Hoen en Erwin Elling (Co-founders Rent a War Room®)

Een war room is een ruimte die optimaal (en dus flexibel) is ingericht voor strategische en creatieve processen. Dat levert overzicht, inzicht en inspiratie op. Het stelt mensen bovendien in staat om met meer toewijding en enthousiasme samen te werken. Hierdoor kan je als team wendbaarder en effectiever problemen tackelen, plannen maken of nieuwe producten en diensten ontwikkelen.

Adriplaatwarroomgroot.png

Het inzetten van war rooms is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Zo zet Google Ventures war rooms in om met hun teams aan de slag te gaan. Zij halen hun inspiratie op hun beurt uit echte war rooms (ook wel situation room genoemd): ruimtes waar alle belangrijke kopstukken bij elkaar komen om inzicht te krijgen in wat er speelt, strategie te bepalen en besluiten te nemen. In zo’n ruimte kan je snel zien wat er speelt, bijvoorbeeld op landkaarten, whiteboards, papier aan de muur en beeldschermen. Ook bevinden zich in een goede war room de juiste materialen om te overleggen, dingen uit te denken, te ordenen, te schetsen en te plannen. Het brengt mensen bovendien automatisch in de juiste mindset: hier doen we belangrijke dingen!

Rent a War Room® ziet de meerwaarde voor organisaties van zo’n aanpak en heeft daarom een mobiele war room kit ontwikkeld die op locatie wordt opgebouwd, bij klanten on site of bij één van onze locatiepartners.

De grote vraag is natuurlijk: Wat levert het op als je werkt in een war room?

1) Het brengt een eenduidige focus

Werken in een war room helpt je los te komen van je dagelijkse werkzaamheden. Het haalt je uit je groef en je wordt niet afgeleid door al je andere werkzaamheden, die ook dringend om aandacht vragen. In een standaard ruimte vergaderen wordt al gauw een standaard exercitie: praten en ongeïnspireerde plannen maken waarbij bovendien de helft van de deelnemers na vijf minuten al is afgehaakt. De doelmatigheid van een war room zorgt voor meer engagement: iedereen doet mee en er wordt dus ook meer hoogwaardige input en output gecreëerd.

2) Je zorgt voor concrete zichtbaarheid van processen

Strategie, creativiteit en innovatie zijn, hoe relevant ze ook zijn, vaak onzichtbare en ongrijpbare begrippen. Vaak zijn het ook nog eens geïsoleerde processen die onderling te weinig communiceren. Door war rooms te houden zie je veel meer gebeuren. Dat begint al in de aanloop, het plannen en opbouwen van een war room en het houden van een war room. Je ziet wat er ontstaat door wat je aan de muren ziet hangen, op tafel ziet liggen of visueel maakt met tekeningen. Je krijgt hierdoor veel meer grip op wat er leeft en moet gebeuren. Inzichten en resultaten worden in kaart gebracht en aan de muur gehangen, zodat iedereen het over hetzelfde heeft en je een volgende keer snel verder kunt waar je was gebleven.

3) Je gebruikt betere tools voor een beter resultaat

C Tafel.jpg

In een Rent a War Room® ruimte gebruiken we zorgvuldig uitgedacht meubilair en materialen die processen optimaal ondersteunen. Denk hierbij aan zitkubussen van stevig foam die ook als divider te stapelen zijn, custom whiteboards die te beschrijven zijn en waar dingen opgeplakt kunnen worden, grote hoeveelheden brownpaper om op te schrijven, tekenen en post-its te clusteren, onze Rent a War Room® StrategyMap waarop je alles kunt weergeven wat je maar wilt: stakeholders, beren op de weg, doelen, ambities of belangen.


4) Een war room organiseren is een krachtig statement

Wie een war room inloopt ziet aan alles: We gaan met elkaar de war room in – we gaan aan de slag! We gaan onze uitdagingen met daadkracht, creativiteit en een solide proces aanpakken.

Dit maakt enthousiasme in mensen los en activeert ze om méér van zichzelf te geven dan bij een gewone vergadering of brainstorm. De psychologie van een war room is daarom een erg belangrijk onderdeel van deze aanpak.

5) Je creëert een gedeelde werkelijkheid

Omdat war rooms processen en gedachten uit de hoofden van mensen halen en zichtbaar maken ontstaat er een gemeenschappelijk referentiekader. Daardoor krijgt iedereen meer inzicht in wat er speelt, worden er misverstanden weggenomen en bovendien toont wetenschappelijk onderzoek aan dat het gezamenlijk fysiek kunnen manipuleren van ideeën tot betere resultaten leidt.

6) Je krijgt meer voor elkaar in minder tijd

Met een goede ruimte, goede facilitatie en de juiste mensen bij elkaar kom je beter en (uiteindelijk) sneller tot de kern van wat er speelt en wat er moet gebeuren. Door deze betrokkenheid en ‘dwingende’ werking van een war room wordt je team effectiever en bespaar je bakken met tijd en energie als je niet links en rechts, in gefragmenteerde meetings, met verschillende intenties en methodes, input bij elkaar moet sprokkelen.

7) Je gebruikt de kracht van een hartslag

Het regelmatig bijeenkomen in een voor het behalen van hoogwaardig resultaat bestemde ruimte is een krachtig instrument om de bal op een gestructureerde manier aan het rollen te houden. Hoe vaak plannen jullie een heisessie of creatieve pressure cooker, waarna de boel weer piepend en knarsend tot stilstand komt? Voordat je weer wat nieuws ingepland hebt ben je zo weken of maanden verder. Door een serie war rooms in te plannen hou je een hartslag gaande op een manier die consistent en motiverend is. Dit kan bijvoorbeeld met het Innovatieabonnement van Rent a War Room®.

Hou je het liever bij het oude of ga je vanaf nu werken met war rooms? Rent a War Room® denkt graag met je mee over jullie uitdaging en wat daarvoor de beste aanpak is.

Je kunt je ook aanmelden voor onze training “Werken met War Rooms” die we de komende periode regelmatig geven.

Over de oprichters van Rent a War Room®:

Erwin Elling en Annedien Hoen, co-founders van Rent a War Room®

Erwin Elling en Annedien Hoen, co-founders van Rent a War Room®

Annedien Hoen en Erwin Elling richtten Rent a War Room® op om organisaties in staat te stellen sneller, wendbaarder en met meer daadkracht te innoveren. De war room mindset en methode wérken!

Annedien Hoen (strategisch directeur):
“Organisaties hebben tooling nodig om grip te krijgen op snelle veranderingen. Ze moeten hun creativiteit en innovatie flink opstoken om concurrerend te kunnen blijven. War rooms zijn de manier bij uitstek om zulke processen in te faciliteren.”

Erwin Elling (technisch directeur):
“We bereiken meer door met meer focus en met betere materialen aan de slag te gaan. Je maakt op die manier veel beter gebruik van het probleemoplossend vermogen dat in mensen aanwezig is. Rent a War Room® combineert kennis die uit wetenschappelijk onderzoek naar voren komt over de invloed van ruimtes en inrichting op resultaten met onze jarenlange ervaring met innovatieprocessen en wat het beste werkt.”

Marijke Krabbenbos voegt zich als facilitator bij Rent a War Room®

Rent a War Room® werkt met een groeiend team van meesterfacilitators. Mensen met ervaring in het begeleiden van teams in uiteenlopende organisaties, met een uitgebreid repertoire van creatieve technieken en een honger naar nieuwe uitdagingen. We stellen meesterfacilitator Marijke Krabbenbos aan je voor.

marijke_krabbenbos_rent_a_war_room_social.jpg

Wie ben je?

Mijn naam is Marijke Krabbenbos. Ik heb een bedrijfskundige achtergrond en heb zelf mijn creatieve geest altijd gekoesterd. Ik blijf me altijd verwonderen over dingen en geloof erg in de kracht van creatief denken. Alles begint met een goed idee! Iedereen was als kind creatief, helaas hebben veel mensen het afgeleerd. Ik breng het graag weer terug, het verruimt je perspectief en biedt zoveel mogelijkheden!

Hoe lang ben je al werkzaam als facilitator?

Sinds 2006 werk ik als zelfstandig facilitator, in de jaren ervoor was ik al facilitator in loondienst, bij Rabobank, Postbank en ING.

Voor wat voor soort klanten heb jij dit werk gedaan?

Ik werk voor allerlei organisaties in allerlei werelden. Enkele klanten zijn: Rijkswaterstaat, diverse gemeentes, scholen en zorginstellingen, maar ook allerlei bedrijven, groot en klein.

Wat is je specialiteit?

Ik werk graag met een heldere structuur waarbinnen de groep helemaal los kan gaan. Alles kan, alles mag! Wel met een helder vraagstuk en een duidelijk doel voor ogen. Mijn sessies zijn altijd inspannend en ontspannend.

Wat is voor jou de magie van facilitatie?

Een goede facilitator bereidt het proces voor en begeleidt de groep met oog voor het doel en oog voor alle deelnemers. Een goede facilitator kan ook improviseren als de situatie daar om vraagt.

Wat is wat jou betreft de meerwaarde van met Rent a War Room® werken?

Werken met Rent a War Room® betekent direct in de goede mood zijn. De omgeving heeft nu eenmaal invloed op het proces en de deelnemers. Met een War Room maak je van een gewone ruimte in een handomdraai een inspirerende en gefocuste werkruimte.

Wat voor uitdagingen zou je nu graag willen?

Ik werk graag aan innovaties in de dienstensector en aan sessie op het gebied van wonen, gezondheidszorg en onderwijs. Er kunnen nog zoveel dingen beter!

Ken jij een uitdaging waar Marijke en Rent a War Room® doelgericht structuur, inspanning en ontspanning kunnen brengen? Neem contact met ons op!

Rody Vonk versterkt het team facilitators van Rent a War Room®

Rent a War Room® werkt met een groeiend team van meesterfacilitators. Mensen met uitgebreide ervaring in het losmaken van creativiteit in groepen, met een rugzak vol tools en technieken voor innovatie, en gedrevenheid om vernieuwing in organisaties van de grond te krijgen. We stellen meesterfacilitator Rody Vonk aan je voor.

rody_vonk_rent_a_war_room_social.jpg

Wie ben je?

Rody Vonk, Trainer, spreker en facilitator op het gebied van innovatie, creativiteit en design thinking. Ooit begonnen als creatief vormgever in de reclame-industrie ontwikkelde ik me tot strateeg en conceptontwikkelaar bij diverse bureaus. Creativiteit – de basis voor innovatie – is altijd een groot onderdeel geweest van mijn dagelijks werk.

Hoe lang ben je al werkzaam als facilitator?

Sinds 2013 help ik als facilitator professionals en teams in trainingen en workshops bij het ontwikkelen van de juiste mindset en vaardigheden om (effectief) aan de slag te gaan met innovatie. Hierbij maak ik gebruik van diverse tools en technieken uit design thinking en creatief denken. Deelnemers ontwikkelen de top-3 vaardigheden die door het World Economic Forum als de belangrijkste worden gezien voor de nabije toekomst om als werknemer succesvol te zijn: complex problem solving, critical thinking en creativiteit.

Waarom vind jij creativiteit en innovatie zo’n leuk vakgebied?

Innovatie en creativiteit worden steeds belangrijkere vaardigheden in de huidige, snel veranderende wereld.

Voor wat voor soort klanten heb jij dit werk gedaan?

Ik werkte eerder voor onder meer Rabobank, Elsevier, Grant Thornton, Abu Dhabi Commercial Bank, Ministry of Education Saudi Arabië, Gemeente Leiden en Cordaid.

Wat is je specialiteit?

Teams en bedrijven helpen aan de juiste mindset, tools en een helder proces om daadwerkelijk te starten met innovatie.

Wat is voor jou de magie van facilitatie?

Door interactie tussen deelnemers en tussen de deelnemers en mij als facilitator van elkaar leren en samen tot het gewenste resultaat komen.

Wat is wat jou betreft de meerwaarde van met Rent a War Room® werken?

Behalve het hebben van de juiste mindset en tools voor innovatie en creativiteit is het kunnen opereren in een omgeving die vernieuwing stimuleert minstens zo belangrijk. Een uitdagende fysieke ruimte die het proces ondersteunt is daarin een belangrijk element.

Wat voor uitdagingen zou je nu graag willen?

Incompany meerdaagse innovatieprocessen begeleiden in de vorm van een design- of innovatiesprint.

Wil jij gaan innoveren in jouw organisatie? Werken met de mindset, tools en processen die leiden tot resultaat? Bel of mail ons en we maken er werk van, bijvoorbeeld samen met Rody!

Sanne Roemen verbindt zich als facilitator aan Rent a War Room®

Rent a War Room® werkt met een groeiend team van meesterfacilitators. Mensen met jarenlange ervaring in het werken met groepen en teams, met een rugzak vol technieken om complexe veranderingen te begeleiden en een voorliefde voor een flinke uitdaging. We stellen meesterfacilitator Sanne Roemen aan je voor.

sanne_roemen_rent_a_war_room_social.jpg

Wie ben jij?

Ik ben Sanne Roemen, OOMPH. Facilitator van co-creatie rond complexe maatschappelijke transities. Metalfan, science fiction en horror veelvraat.

Waarom vind jij creativiteit en innovatie zulke interessante thema’s?

Mijn hart gaat sneller kloppen van de complexe vraagstukken waar de maatschappij op dit moment voor staat. Ik heb er een talent voor om de mensen die door die problemen geraakt worden te begeleiden in het ontwerpen en implementeren van oplossingen. Ik gebruik creativiteit om innovatie te faciliteren, maar het zijn de problemen die we proberen op te lossen die voor mij leidend zijn. Noem mij een turbo boost voor complexe materie. Vandaar de naam OOMPH.

Hoe lang ben je al werkzaam als facilitator?

Sinds de start van mijn bedrijf in 2005 faciliteer ik groepen om tot inhoudelijke resultaten te komen rond complexe maatschappelijke vraagstukken. Het is echter pas sinds een paar jaar dat ik het label ‘facilitator’ gebruik en dat de markt ook herkent wat je daarmee bedoelt. Ik kan het moment niet goed pinpointen.

Als ‘adviseur’ heb ik altijd hoog in het vaandel gehad dat je problemen moet oplossen samen met de mensen die het meest met die problemen te maken hebben. Co-creatie dus. En dat faciliteerde ik dan.

Voor wat voor soort klanten heb jij dit werk gedaan?

Ik heb gewerkt voor ministeries (Ministerie van LNV,  Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid, voormalig ministerie van EL&I), VNG, Gemeentes (Haarlem, Rotterdam, Raalte, Apeldoorn), het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat (als LEF facilitator), SER, UWV, UvA, Haagse Hogeschool, Schooladviesdienst Wassenaar, ZonMW, NCDO, FCB, Oranjefonds, Verdiwel, Stichting Up to Us, Women Inc, ELEOS (ggz), Sectorinstituut openbare bibliotheken, Bouwcampus, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting / Platform 31, Rabobank Nederland, diverse lokale Rabobanken, Rabobank foundation, ...

Wat is je specialiteit?

Specialiteit. Wat een rotwoord. Ik kan heel veel behoorlijk goed. En ik kan meer dan dat niet. En dan zijn er nog dingen die ik kan maar niet leuk vind.

Maar vooruit: ik ben op mijn best in complexe maatschappelijke vraagstukken. Rond duurzaamheid, de gebouwde omgeving (de nieuwe omgevingswet bijvoorbeeld), de grote transities. Multi-stakeholder samenwerking is mijn wereld. Ik ben analystisch sterk en begrijp complexe onderwerpen snel voldoende goed om de juiste vragen te kunnen stellen en een goed proces daarin te begeleiden. Ik kan goed uit de voeten met een technische mensen, ‘nerds’ (in mijn ogen een geuzennaam).

Ik zie conflict als een kans om een extreem breed spectrum aan zienswijzen zichtbaar te maken en een plek te geven in het resultaat. Ik ben van beroep ook SPH-er en heb veel oog voor ‘de onderstroom’ in groepsprocessen. Ben gevoelig voor sfeer en wat niet uitgesproken wordt maar wel aanwezig is en ik kan dat zo aanboren dat het een plek kan krijgen in het proces. Ik hou van rust en ruimte.

Wat is voor jou de magie van facilitatie?

Dat begint er al mee als de probleemeigenaar zich wil laten faciliteren, zodat we een goede scheiding tussen inhoud en proces kunnen aanbrengen. We ontwerpen het proces natuurlijk in overleg, maar als zij vervolgens in alle rust kan focussen op de inhoud en de relatie met deelnemers, en ik op het proces, de groepsdynamiek, werkvormen en van A naar B komen, dan zit er magie in onze samenwerking.

Wat ik ook mooi vind: ik doe veel rond maatschappelijke opgaven. Daarover heb ik vaak wel een mening maar toch kan ik me goed onafhankelijk en neutraal opstellen. Mijn mening betekent namelijk nog niet dat ik in dat specifieke moment ook belanghebbende ben. Behalve mijn belang om een goed proces te begeleiden. Daarmee kan ik een veilige setting neerzetten waarin de meest diverse mensen zich uitspreken en een bijdrage leveren.

Wat is wat jou betreft de meerwaarde van met Rent a War Room® werken?

Bij LEF van Rijkswaterstaat heb ik ervaren wat een bijzondere ruimte kan doen voor creatieve processen. Mensen uit hun comfort zone en hun dagelijkse werkelijkheid halen en in een nieuwe omgeving die optimaal is ingericht om aan innovatie te werken. Ik sprak naar Erwin ooit de wens uit om iets dergelijks zelf te hebben, maar dan mobiel. Waarmee ik bedoel dat zo’n ruimte voor creativiteit die echt is afgescheiden van de normale wereld overal waar dat gewenst is, kan worden opgebouwd.

Wat voor uitdagingen zou je nu graag willen?

Elke nieuwe facilitatie, of dat nou een traject is of een eenmalige interventie, is een nieuwe uitdaging. Ik ga er telkens met een ‘beginner’s mind’ in en daar hoef ik niet eens mijn best voor te doen. Zelfs als het rond een thema is waar ik al veel mee gedaan heb, of met een groep waar ik al veel mee gewerkt hebt: er moet elke keer iets nieuws lukken.


Speelt er in jouw organisatie een complex vraagstuk? Staat jouw team voor iets nieuws dat moet lukken? Neem contact op en we gaan, bijvoorbeeld met Sanne, aan de slag!