Sanne Roemen verbindt zich als facilitator aan Rent a War Room®

Rent a War Room® werkt met een groeiend team van meesterfacilitators. Mensen met jarenlange ervaring in het werken met groepen en teams, met een rugzak vol technieken om complexe veranderingen te begeleiden en een voorliefde voor een flinke uitdaging. We stellen meesterfacilitator Sanne Roemen aan je voor.

sanne_roemen_rent_a_war_room_social.jpg

Wie ben jij?

Ik ben Sanne Roemen, OOMPH. Facilitator van co-creatie rond complexe maatschappelijke transities. Metalfan, science fiction en horror veelvraat.

Waarom vind jij creativiteit en innovatie zulke interessante thema’s?

Mijn hart gaat sneller kloppen van de complexe vraagstukken waar de maatschappij op dit moment voor staat. Ik heb er een talent voor om de mensen die door die problemen geraakt worden te begeleiden in het ontwerpen en implementeren van oplossingen. Ik gebruik creativiteit om innovatie te faciliteren, maar het zijn de problemen die we proberen op te lossen die voor mij leidend zijn. Noem mij een turbo boost voor complexe materie. Vandaar de naam OOMPH.

Hoe lang ben je al werkzaam als facilitator?

Sinds de start van mijn bedrijf in 2005 faciliteer ik groepen om tot inhoudelijke resultaten te komen rond complexe maatschappelijke vraagstukken. Het is echter pas sinds een paar jaar dat ik het label ‘facilitator’ gebruik en dat de markt ook herkent wat je daarmee bedoelt. Ik kan het moment niet goed pinpointen.

Als ‘adviseur’ heb ik altijd hoog in het vaandel gehad dat je problemen moet oplossen samen met de mensen die het meest met die problemen te maken hebben. Co-creatie dus. En dat faciliteerde ik dan.

Voor wat voor soort klanten heb jij dit werk gedaan?

Ik heb gewerkt voor ministeries (Ministerie van LNV,  Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid, voormalig ministerie van EL&I), VNG, Gemeentes (Haarlem, Rotterdam, Raalte, Apeldoorn), het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat (als LEF facilitator), SER, UWV, UvA, Haagse Hogeschool, Schooladviesdienst Wassenaar, ZonMW, NCDO, FCB, Oranjefonds, Verdiwel, Stichting Up to Us, Women Inc, ELEOS (ggz), Sectorinstituut openbare bibliotheken, Bouwcampus, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting / Platform 31, Rabobank Nederland, diverse lokale Rabobanken, Rabobank foundation, ...

Wat is je specialiteit?

Specialiteit. Wat een rotwoord. Ik kan heel veel behoorlijk goed. En ik kan meer dan dat niet. En dan zijn er nog dingen die ik kan maar niet leuk vind.

Maar vooruit: ik ben op mijn best in complexe maatschappelijke vraagstukken. Rond duurzaamheid, de gebouwde omgeving (de nieuwe omgevingswet bijvoorbeeld), de grote transities. Multi-stakeholder samenwerking is mijn wereld. Ik ben analystisch sterk en begrijp complexe onderwerpen snel voldoende goed om de juiste vragen te kunnen stellen en een goed proces daarin te begeleiden. Ik kan goed uit de voeten met een technische mensen, ‘nerds’ (in mijn ogen een geuzennaam).

Ik zie conflict als een kans om een extreem breed spectrum aan zienswijzen zichtbaar te maken en een plek te geven in het resultaat. Ik ben van beroep ook SPH-er en heb veel oog voor ‘de onderstroom’ in groepsprocessen. Ben gevoelig voor sfeer en wat niet uitgesproken wordt maar wel aanwezig is en ik kan dat zo aanboren dat het een plek kan krijgen in het proces. Ik hou van rust en ruimte.

Wat is voor jou de magie van facilitatie?

Dat begint er al mee als de probleemeigenaar zich wil laten faciliteren, zodat we een goede scheiding tussen inhoud en proces kunnen aanbrengen. We ontwerpen het proces natuurlijk in overleg, maar als zij vervolgens in alle rust kan focussen op de inhoud en de relatie met deelnemers, en ik op het proces, de groepsdynamiek, werkvormen en van A naar B komen, dan zit er magie in onze samenwerking.

Wat ik ook mooi vind: ik doe veel rond maatschappelijke opgaven. Daarover heb ik vaak wel een mening maar toch kan ik me goed onafhankelijk en neutraal opstellen. Mijn mening betekent namelijk nog niet dat ik in dat specifieke moment ook belanghebbende ben. Behalve mijn belang om een goed proces te begeleiden. Daarmee kan ik een veilige setting neerzetten waarin de meest diverse mensen zich uitspreken en een bijdrage leveren.

Wat is wat jou betreft de meerwaarde van met Rent a War Room® werken?

Bij LEF van Rijkswaterstaat heb ik ervaren wat een bijzondere ruimte kan doen voor creatieve processen. Mensen uit hun comfort zone en hun dagelijkse werkelijkheid halen en in een nieuwe omgeving die optimaal is ingericht om aan innovatie te werken. Ik sprak naar Erwin ooit de wens uit om iets dergelijks zelf te hebben, maar dan mobiel. Waarmee ik bedoel dat zo’n ruimte voor creativiteit die echt is afgescheiden van de normale wereld overal waar dat gewenst is, kan worden opgebouwd.

Wat voor uitdagingen zou je nu graag willen?

Elke nieuwe facilitatie, of dat nou een traject is of een eenmalige interventie, is een nieuwe uitdaging. Ik ga er telkens met een ‘beginner’s mind’ in en daar hoef ik niet eens mijn best voor te doen. Zelfs als het rond een thema is waar ik al veel mee gedaan heb, of met een groep waar ik al veel mee gewerkt hebt: er moet elke keer iets nieuws lukken.


Speelt er in jouw organisatie een complex vraagstuk? Staat jouw team voor iets nieuws dat moet lukken? Neem contact op en we gaan, bijvoorbeeld met Sanne, aan de slag!