Waarom war rooms inzetten voor wendbaar innoveren jouw organisatie de voorsprong geeft.

© 2019 Erwin Elling  Technisch directeur Rent a War Room

Ir. (MSc.) Erwin Elling  Technisch directeur Rent a War Room®

Ir. (MSc.) Erwin Elling Technisch directeur Rent a War Room®

Wat zo goed werkt als je war rooms inzet is dat een groep mensen met geestdrift met een uitdaging aan de slag gaat en met concreet resultaat de war room weer uit komt. Hierdoor presteren mensen beter in innovatieprocessen.
Het mooie is dat je als bedrijf steeds kunt inchecken, met elkaar nadenken en bijsturen, zodat je je doel kunt bereiken. Dáár zie ik dan ook de meeste meerwaarde van de war room aanpak.

Als ik zie hoe mensen gaan stralen als ze met elkaar aan de slag gaan, als ‘het licht aangaat’, als ze elkaar plotseling begrijpen – dat is prachtig! Ik vind het altijd zo’n mooi moment als mensen om de StrategyMap® staan en iemand doet een zet met één van de opgestelde stukken en iedereen snapt het ineens: dát is waar het over gaat, dát is wat nodig is! Dan weet je dat je grip krijgt op je vraagstuk en dat mensen elkaar snappen.

Een ander belangrijk effect is dat mensen betrokken zijn bij het proces. In gewone sessies heb je altijd wel een paar mensen die mentaal afgehaakt zijn, waardoor hun input niet geoogst wordt. Door de juiste methodieken te gebruiken voorkom je dat. Want die input is razend belangrijk voor een zo goed mogelijke uitkomst.

Wat de winst is voor bedrijven als ze het zo aanpakken.

Je verkwist zo veel minder tijd en menselijk potentieel. Daardoor ben je uiteindelijk effectiever en efficiënter vernieuwende dingen aan het doen waardoor je bedrijf de concurrentie voor kan blijven.

Wat ik in de praktijk steeds weer zie is dat heel veel bedrijven worstelen met het verzinnen en realiseren van hun innovatie. Denk hierbij aan nieuw aanbod voor klanten, verbeteringen in het huidige aanbod, reageren op ontwikkelingen in de markt of efficiëntieslagen in hoe ze iets aanpakken in hun processen.

De war room aanpak is een manier om dat wél te doen en dan niet met consultants van buiten die innovatie brengen, maar door de aanwezige kennis en inzichten in de eigen mensen los te maken, oogsten en in te zetten voor verbetering.

Wat er anders is aan de war room aanpak in vergelijking met gewone sessies en processen.

Het belangrijkste verschil is dat je niet tussen de bedrijven door iets gaat doen maar dat je het heel duidelijk zichtbaar maakt, tijd afbakent, dat je je met z’n allen even écht compleet onderdompelt in die éne uitdaging, waardoor je er veel beter en grondiger over na kunt denken.

Daardoor kunnen mensen in actie komen. Iedereen heeft daarna hetzelfde beeld over wat het speelt én een gedeeld beeld hoe ze het gaan aanpakken.

Waarom gedeeld perspectief zo belangrijk is.

Zonder een gedeeld perspectief gebeurt er te weinig. Of mensen werken allemaal tegen elkaar in. Of doen iets anders. Maar de grootste dreiging is dat er niks gedaan wordt, omdat het heel normaal is dat mensen in de waan van de dag verkeren en al hun tijd besteden aan hun gewone werk. Gebrek aan gedeeld perspectief brengt achteruitgang, zo simpel – en kostbaar!– is het.

Wat leiders nodig hebben.

5.png

CEO’s en mananagers willen een toekomstbestendige aanpak hebben. Ze moeten versnellen en flexibeler worden. Maar om dat handen en voeten te geven heb je iets nodig dat bij deze tijd past. Je moet een proces op gang kunnen houden waarin je continu de vraag stelt: Wat gebeurt er nu, wat betekent dat voor ons en hoe gaan we daar op reageren? Alleen zo behoud je de voorsprong. Command & control werkt niet meer. Je moet toe naar sense & respond.We doen dan ook niet zomaar iets. We baseren ons op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

Het is bijvoorbeeld aangetoond dat de indeling van de ruimte voor een groot deel bepaalt hoe het proces verloopt en daarmee de uitkomsten van een sessie. Dit is waarom wij in war rooms bijvoorbeeld, als we echt de diepte in willen, de tafels weghalen en in een cirkel gaan zitten. Of, als er veel ideeën inzichtelijk gemaakt moeten worden, we een groot oppervlak paraat hebben om post-its op te plakken, of brownpaper op te hangen.

We bepalen steeds: wat is het type werk dat gedaan moet worden? Is dat onderzoekend? Moet er een beslissing genomen worden? Of moet je de diepte in? Op basis daarvan gebruik je uit de inrichting en materialen wat je nodig hebt. Voor elk soort taak kan je de ruimte optimaliseren.

Een andere wetenschappelijke bevinding is de invloed van een goede facilitator op de kwaliteit van de uitkomsten. Deze zorgt ervoor dat de deelnemers zich volledig op hun uitdaging en hun denkproces kunnen concentreren en dat de energie op peil blijft. Ze kunnen bovendien bijsturen als er iets anders gebeurt in het proces. Dat leidt tot betere uitkomsten.

Meer helderheid. Een resultaat waar de hele groep achter staat, waardoor de kans groter wordt dat het ook in de praktijk wat mee gedaan wordt.

Als je meer wilt weten over de war room aanpak, stuur me dan een bericht op erwinelling@rentawarroom.nl of bel 085 - 13 074 14.

fotomel_0364_RWR19_webformaat.jpg

Erwin Elling is, samen met Annedien Hoen, medeoprichter van Rent a War Room®. Samen werken zij continu aan het beschikbaar maken van effectieve manieren om organisaties te helpen wendbaar te innoveren.