Snel en slagvaardig: drie maanden lang innoveren met het Rent a War Room® Innovatieabonnement.

Innovatie kost je vaak onnodig veel geld en heldere resultaten blijven uit. Het is een uitdaging de benodigde tijd, enthousiasme en energie te mobiliseren. Of om dit in goede banen te leiden. Maar om aan te blijven sluiten op de nieuwe werkelijkheid moet je aan de slag, liever gisteren dan vandaag. Stilstand is achteruitgang!

Voor (middel)grote organisaties, teams en afdelingen die het effectief willen aanpakken heeft Rent a War Room® het Innovatieabonnement ontwikkeld. Het stelt jouw organisatie in staat om sneller en slagvaardiger te zorgen voor constante vernieuwing en zo concurrerend te blijven. Het biedt de flexibiliteit, drive en structuur die nodig is om structureel doorbraken te bereiken.

 

Het Rent a War Room innovatieabonnement biedt de flexibiliteit, drive en structuur die nodig is om structureel doorbraken te bereiken.

Het Rent a War Room innovatieabonnement biedt de flexibiliteit, drive en structuur die nodig is om structureel doorbraken te bereiken.


WAT GAAT RENT A WAR ROOM® VOOR JULLIE DOEN?

✓ Jullie krijgen een Rent a War Room® innovatielab op locatie. We bouwen dit om de twee weken op.
✓ Jullie gaan onder begeleiding van onze meesterfacilitators en innovatiebegeleiders  aan de slag met het ontwikkelproces zodat jullie je volledig op de inhoud kunnen concentreren.
✓ Jullie gaan aan de slag met in de praktijk bewezen methodes zoals design thinking,business model canvas en lean startup.


WAT LEVERT HET OP?

✓ Een kortlopend innovatietraject met resultaten die aansluiten op je strategie en business objectives.
✓ Betrokkenheid en enthousiasme over innovatie bij je mensen.
✓ In afgebakende tijd in hoog tempo een proces doorlopen en een eerste versie van een nieuwe dienst, product of businessmodel lanceren.


HOE ZIET HET PROCES ERUIT?

start.png

Een diagnosesessie om de aanpak aan te laten sluiten op de strategie, business objectives en context van jouw organisatie.

Elke 2 weken aan de slag in de war room met een afvaardiging van jullie mensen en de meesterfacilitators van Rent a War Room®.

1.png
3.png

Tussentijdse check-ins met een Rent a War Room® innovatiestrateeg, om de voortgang en het proces te bewaken, nieuwe inzichten te bespreken en waar nodig het vervolg bij te sturen.

Heldere verslaglegging (tekst en visuals) van alle tussenstappen en tussenresultaten en het eindresultaat.

5.png

Meer informatie of nu zin om aan de slag te gaan met het Rent a War Room® innovatieabonnement?

 
kasteel.png