Wat is een War Room

Inspiratie, overzicht en inzicht

In een War Room dompel je je als groep volledig onder in een proces van samenwerken, denken, spelen, uitproberen, beslissen en doen. De unieke combinatie van facilitator, proces en de ruimte waarin het proces zich voltrekt, nodigt uit tot het initiëren en zichtbaar maken van veranderingen. Deels laboratorium, deels atelier, deels ritueel, ondersteunt een War Room strategische en creatieve processen optimaal.

Enerzijds is een War Room een flexibel in te richten fysieke ruimte voor het toepassen van verschillende methodieken. Een ruimte waarin de voortgang, de status en de (tussen)resultaten visueel en fysiek gestalte krijgen. Met een inventaris die modulair en snel aanpasbaar is op de typen werk in alle fasen van het proces. Waardoor het proces en de deelnemers vlot in beweging komen.

Ook een mentale ruimte

Anderzijds is een War Room een mentale ruimte. Mensen stappen er gemakkelijk uit hun dagelijkse patroon om een andere mindset aan te nemen. Een mindset om dieper te denken, meer te ontdekken, gerichter te doen en tot rijkere oplossingen te komen. Werken in een War Room overtuigt de psyche: hier gebeuren bijzondere dingen, hier tackelen we onze uitdagingen, hier verricht ik grondiger denkwerk dan zomaar ergens

Wezenlijk anders

In een War Room ontstaat een nieuwe, gedeelde werkelijkheid. Deze werkelijkheid kun je zien en vastpakken, je kunt het erover hebben en je kunt hem gezamenlijk aanpassen. Dit, en het rijke proces waar je samen instapt, maakt dat de resultaten van een War Room wezenlijk anders zijn dan die van een meer conventionele aanpak. Een War Room diept meer informatie, kennis en visie op bij de deelnemers. Dankzij het overzicht ontstaan diepere inzichten en ervaren mensen meer inspiratie.

 

Waarom heet het eigenlijk een War Room? 

Winston Churchill had in de Tweede Wereldoorlog een ondergronds bunkercomplex dat hij zijn War Room noemde. Hier had hij overzicht over wat zich afspeelde aan en achter het front, hij communiceerde er met de personen in het veld en werkte er aan zijn strategie. Doordat hij voor elk van deze taken een dedicated ruimte had, hield hij het overzicht en kon hij na afwezigheid de ontwikkelingen meteen zien en de draad snel weer oppakken. 

Fast forward enkele decennia en Google Ventures start met het doorlopen van design sprints in een War Room. De ruimte vormt een uitbreiding van het geheugen van het team, dient als canvas voor het samen ontwikkelen van ideeën en zorgt voor een voor iedereen zichtbaar overzicht van het proces en de resultaten.

 

(Foto’s: Kaihsu Tai en Braden Kowitz)